آیهان"قند عسل ما"آیهان"قند عسل ما"، تا این لحظه: 6 سال و 5 ماه و 27 روز سن داره
مامان فریدهمامان فریده، تا این لحظه: 33 سال و 6 ماه و 18 روز سن داره

آیهان و مامانی

خدایا خودت محافظ گل پسرم باش

84 گلبرگ(روز مادر)

به نام هو تاریخ و زمان: یکشنبه روز مادر سال 93 (93/1/31) سلام قند عسلم اول از همه میخوام از خدای خوبم تشکر کنم که به نعمت مادر داشتن و مادر بودنو چشوند. بعد از مامانم تشکر میکنم و هزاران بوسه به دستای مهربونش میزنم که به من نعمت حیات رو بخشید. و اما پسرم خیلی ازت ممنونم که با اومدنت به من حسی رو چشوندی که همتا نداره.   (آغوشم محل آرامش پرنس کوچولوم) امروز خیلی روز خوبی برام بود.اولین سالی بود که یکی با عنوان فرزند روز مادر رو بهم تبریک گفت. البته تبریکی از نوع لبخند...قهقهه...گرفتن دستم با دستایِ کوچولوش... پسرم بودنت ارزشی دارد مثال نازدنی...بدان تا روزی که هستم لحظه ای بی تکیه گاه نخواهی م...
1 ارديبهشت 1393
1