آیهان"قند عسل ما"آیهان"قند عسل ما"، تا این لحظه: 6 سال و 5 ماه و 27 روز سن داره
مامان فریدهمامان فریده، تا این لحظه: 33 سال و 6 ماه و 18 روز سن داره

آیهان و مامانی

خدایا خودت محافظ گل پسرم باش

26 گلبرگ (روز عید 30 اسفند)

سلام پسر ماهم.   تقریبا بعد 3 ساعت دیگه سال نو شروع میشه. تحویل سال رو مار هستش. چقد حس خوبی دارم که هستی پسرم.خدا هیچوقت نبودن تو و بابایی رو بهم نشون نده. این عکس هفت سینمونه آیهان گلم. انشاالله سال بعد تو هم کنارمون کنار سفره هفت سین میشینی. خدایا بخاطر همه چی ممنون. خدایا خودت همه حاجاتو روا کن. عیدت مبارک گل پسرم تاج سرم.   ...
16 اسفند 1392